O společnosti

Společnost OWO.CZ

Společnost OWO.CZ je inženýrská společnost, která byla založena v roce 2007.

Cílem společnosti je klientům poskytnout a zajistit co nejkomplexnější služby v oblasti inženýrské činnosti
od příprav investičního plánu přes zajištění projektové dokumentace, územního rozhodnutí, stavebního povolení, stavebně technických posouzení až po kolaudační souhlas.

Nedílnou součástí poskytovaných služeb naší inženýrské společnosti OWO.CZ je též technický dozor stavebníka a stavební dozor.

Nabízíme

1

Inženýrská činnost

Zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu.

 

2

Průběh stavby

Stavební dozor, technický dozor stavebníka, zajištění projektové dokumentace.

 

3

Poradenství

Poradenství při výběru a nákupu nemovitosti.