Inženýrská činnost

  • ZAJIŠTĚNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Komplexní služby spojené se zastupováním stavebníka ve věci zajištění územního rozhodnutí na nové nebo rekonstruované stavební objekty.

  • ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Komplexní služby spojené se zastupováním stavebníka ve věci zajištění stavebního povolení na nové nebo rekonstruované stavební objekty.

  • ZAJIŠTĚNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

Komplexní služby spojené se zajištěním všech potřebných dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a následným vydáním kolaudačního souhlasu.

  • STAVEBNĚ TECHNICKÁ POSOUZENÍ

Posouzení projektů a stavebních řešení s vazbou na kvalitu a cenu díla.

  • STAVEBNÍ DOZOR

Stavební dozor je odborná a kontrolní činnost, která zajišťuje pro stavebníka dohled nad svépomocí prováděnými stavebními pracemi.

  • TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

Technický dozor je odborná a kontrolní činnost vykonávána pro stavebníka za účelem zajištění dohledu nad stavebními pracemi realizovanými odbornými dodavateli.

  • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEB

Zajištění souhrnné projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a dokumentace skutečného provedení stavby.

  • VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE

Výběrové řízení na zajištění dodavatele stavebních projektů.

  • KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST

Seznámení klienta s problematikou realizace a výstavby stavebních objektů.

  • VÝBĚR A NÁKUP NEMOVITOSTI

Zajištění posudku technického stavu a hodnoty nemovitosti zkušeným odborníkem.

Nabízíme

1

Inženýrská činnost

Zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu.

 

2

Průběh stavby

Stavební dozor, technický dozor stavebníka, zajištění projektové dokumentace.

 

3

Poradenství

Poradenství při výběru a nákupu nemovitosti.